Villes

Vendredi 24 mai 2019 - "Youthshake" - TV3P Vendée. Zoom express du jeudi 23 mai 2019 - TV3P Vendée. Zoom express du mercredi 22 mai 2019 - TV3P Vendée. Mardi 21 mai 2019 - "Rock'n'roll Story" - TV3P Vendée. Lundi 20 mai 2019 - "Mémoires Yonnaises" - TV3P Vendée.